Przejdź do treści

Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów

WIOSKA ARTYSTYCZNA JANOWO
Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów w Wiosce Artystycznej Janowo

§ 1
Sprzedaż biletów

 1. Dokonanie rezerwacji lub zakupu biletów, jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem poniższych zasad.
 2. Bilety na wydarzenia można nabywać:
  a) w kasie biletowej,
  b) przez Internet na teatrkomediiimpro.pl
 3. Sprzedaż biletów na wydarzenia może odbywać się od momentu udostępnienia repertuaru na stronie internetowej teatrkomediiimpro.pl
 4. Ceny biletów ustalane są dla poszczególnych spektakli i koncertów. Informacja o nich podana jest w cenniku biletów opublikowanym na stronie internetowej, w repertuarze oraz dostępna w kasie.
 5. Bilety ulgowe przysługują na wydarzenia, w których są przewidziane następującym osobom:
  – osobom niepełnosprawnym,
  -dzieciom ukończenia 18 roku życia,
  -rencistom oraz emerytom, na podstawie stosownych dokumentów potwierdzających status uprawniający do ulgi.
  Przy kontroli biletów wymagane jest okazanie dokumentu uprawniającego do korzystania zdanej ulgi.

§ 2
Formy płatności

Akceptowane Formy płatności za bilety

 1. Akceptowane formy płatności w kasie to gotówką lub kartą płatniczą,
 2. Kasa jest czynna na 1 godzinę przed wydarzeniem.

§ 3
Rezerwacje biletów

 1. Bilety można rezerwować osobiście w Kasie oraz telefonicznie pod numerem telefonu: 665 477 754.
 2. Rezerwacje przesłane faksem lub nagrywane na automatyczną sekretarkę telefoniczną nie będą honorowane.
 3. Po dokonaniu rezerwacji Wioska Artystyczna Janowo mailowo przesyła potwierdzenie rezerwacji, pod warunkiem podania przez klienta adresu e-mail, na który ma zostać przesłana rezerwacja.
 4. Klient zobowiązany jest wykupić zarezerwowany bilet najpóźniej do 24 godzin przed wydarzeniem.
 5. Rezerwacje, które nie zostały opłacone w ww. terminach będą automatycznie anulowane i skierowane do ponownej sprzedaży.
 6. Po wcześniejszym uzgodnieniu z Wioską Artystyczną Janowo dopuszcza się jednorazowe przedłużenie rezerwacji na dodatkowy czas zależny od aktualnego stanu sprzedaży biletów na dany spektakl.

§ 4
Szczegółowe zasady dotyczące sprzedaży online biletów

 1. W przypadku zakupu biletu przez internet na adres e-mail Klienta zostaje przesłane potwierdzenie realizacji transakcji zakupu biletu online, wraz z numerem zamówienia i fakturą VAT. Bilet oraz faktura VAT są dostarczane w plikach zapisanych w formacie PDF. Bilet należy wydrukować i okazać w momencie wejścia na widownię. Do wydruku biletu domowego należy używać białego papieru w formacie A4, tak aby wydrukowany kod kreskowy był dobrze widoczny. Wydrukowanego biletu nie należy zginać w miejscach, w których widoczny jest kod kreskowy, umożliwiający automatyczną identyfikację biletu w momencie wejścia na Wydarzenie.
 2. Prawidłowo wydrukowany bilet stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu, którego dotyczy.
 3. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na Wydarzenie – po sczytaniu kodu nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.
 4. Wioska Artystyczna Janowo nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
 5. Sprzedaż online biletów na określone Wydarzenie kończy się na 1 godzinę przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 6. W systemie sprzedaży online można kupić bilety w cenie normalne i specjalnej.
 7. System sprzedaży online umożliwia zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na jedno Wydarzenie w jednej transakcji.
 8. W celu umożliwienia przez Teatr zakupu większej liczby biletów niż określona w pkt.7 konieczny jest kontakt Kupującego z pracownikiem Wioski Artystycznej Janowo pod numerem telefonów: 665 477 754.
 9. Brak dostępności zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży online nie jest równoznaczny z brakiem biletów w kasach biletowych .

§ 5
Zwroty biletów

 1. Wioska Artystyczna Janowo zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru.
 2. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ nie ma możliwości zwrotu biletów i żądania zwrotu pieniędzy, chyba, że wydarzenie zostało odwołane lub przełożone. Powyższe nie narusza praw konsumenta, zgodnie z art. 38 pkt. 12) ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zmianami).
 3. Klient nie ma prawa ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów dodatkowych, takich jak hotel, dojazd itd.

§6
Pozostałe postanowienia

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 7 lipca 2020 r.