Przejdź do treści

Vouchery Teatru Komedii Impro w Łodzi

  Teatr Komedii Impro uruchamia sprzedaż voucherów, czyli tzw. biletów otwartych z określonym terminem ważności. Można je nabyć np. jako prezent.

  Jak kupić voucher?

  Voucher można zakupić bezpośrednio w kasie Teatru Komedii Impro w Łodzi (czynnej godzinę przed każdym spektaklem oraz w trakcie przedstawienia, płatność gotówką lub kartą) lub bezpośrednio przez stronę www.teatrkomediiimpro.pl.

  Teatr oferuje vouchery o wartości od 40 do 200 zł. ważne 60 dni.

  Jak zrealizować voucher?

  Voucher można wykorzystać na spektakle Teatru Komedii Impro w Łodzi na scenie OFF Piotrkowska (z wyłączeniem niektórych wydarzeń specjalnych).

  Aby wymienić voucher na bilet należy zgłosić się do kasy biletowej w siedzibie Teatru na OFF Piotrkowska (czynnej godzinę przed każdym spektaklem) lub dokonać płatności przez stronę www. Wymiana vouchera na bilet wymaga podania widocznego na nim kodu.

  Inne ważne informacje

  Zakupione vouchery nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ nie ma możliwości zwrotu biletów i żądania zwrotu pieniędzy, chyba, że wydarzenie zostało odwołane lub przełożone. Powyższe nie narusza praw konsumenta, zgodnie z art. 38 pkt. 12) ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zmianami).

  Bilet na spektakl, który został nabyty w wyniku wymiany vouchera, także nie podlega zwrotowi. Za niewykorzystany voucher nie przysługuje zwrot pieniędzy. Ponadto Teatr może odmówić realizacji vouchera w przypadku upływu jego terminu ważności lub uszkodzenia go w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na nim zapisanych.

  Teatr Komedii Impro nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub kradzież vouchera po jego przekazaniu nabywcy. W razie utraty vouchera duplikat nie zostanie wydany. Realizacja vouchera będzie możliwa także wtedy, gdy ktoś wejdzie w jego posiadanie w sposób nieuprawniony.